Kontakt oss

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om en av våre leirer

Hvem er vi?

Gabriel er 31 år, jobber i tillegg som ungdomspastor i Skien baptistmenighet, tar en Master i teologi, har en kone og to flotte barn.
Hege Kristine er 21 år, studerer nå 3. året i Kristiansand for å bli grunnskolelærer. Hun har også sittet i Ung baptist sitt landsstyre.

Hva gjør vi

Gabriel og Hege Kristine ble ansatt av Ung baptist som leirkonsulenter 1. august 2016. Jobben deres består av jobbe med leirutvikling og hjelpe distriktene med praktiske ting de trenger hjelp

Send oss en melding